670 lat bydgoszczy

Matura

 

Uwaga zdający egzamin maturalny z informatyki.

We wtorek 16 czerwca 2020 r. w godzinach od 12.30 do 13.30 będzie można dokonać losowania i sprawdzić stanowiska egzaminacyjne.

Matura z Informatyki 2020 – Lista zdających przypisanych do sal.

 

Plan wejść do sal egzaminacyjnych

Egzamin tegoroczny odbywa się w warunkach pandemii. Obowiązują szczególne wytyczne związane z tą sytuacja. Konieczne jest zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do egzaminu. 

WYTYCZNE

 

 

 

 

 

 

Powtórka maturalna z matematyki dla kl. IV

1. Liczby rzeczywiste

2. Zbiory

3. Wlasnosci funkcji

4. Funkcja liniowa

5. Funkcja kwadratowa

6. Wielomiany

7. Funkcje wymierne

8. Geometria analityczna

9. Funkcje trygonometryczne

10. Funkcja logarytmiczna i wykładnicza

11. Ciagi

12. Planimetria

13. Stereometria

14. Statystyka i kombinatoryka

15. Rachunek prawdopodobieństwa

16. Rachunek różniczkowy