670 lat bydgoszczy

Podręczniki 2020/21

Podręczniki na rok szkolny 2020/21

Technikum na podbudowie gimnazjum

tech. elektronik kl.2 i 2 IVY
tech. elektronik kl.3
tech. elektronik kl.3 IVY
tech. elektronik kl. 4 i 4 IVY

tech. teleinformatyk kl.2
tech. teleinformatyk kl.3
tech. teleinformatyk kl.4

tech. informatyk kl.2 i 2 woj.
tech. informatyk kl.3 i 3 woj.
tech. informatyk kl.4

Technikum na podbudowie szkoły podstawowej

tech. elektronik kl.1 i 1 IVY
tech. elektronik kl.2 i 2 IVY

tech. teleinformatyk kl.1
tech. teleinformatyk kl.2
tech. informatyk kl.1 i 1 ATOS i 1 WOJSKOWA
tech. informatyk kl.2 i 2 ATOS

Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia) – do pobrania. 

2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń, (jeśli jest to cały zestaw podręczników nie trzeba wysyłać listy)
– ksero aktualnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej (program jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Bydgoszczy).

3. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz ze skanem karty należy wysłać do 31 lipca (uczniowie klas 2-4) lub do 20 sierpnia (uczniowie klas pierwszych) pod e-mail g.hermanowska@zse.bydgoszcz.pl 

4. Wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

5. Wypożyczania podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki bez ćwiczeń i podręczników zawierających elementy ćwiczeń.

6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2020/21.