670 lat bydgoszczy

Egzamin zawodowy

Plan wejść na sale egzaminacyjne w dniu 23 czerwca 2020 na egzaminy pisemne o godzinie 10.00 (EE.03, EE.08, EE.10) 

1 – Wejście główne na HOL 1 piętra (klasy 3A i 3B)

2 – Wejście przez łącznik sali gimnastycznej do sali Świetlicy (klasa 3C)

3 – Wejście przez skrzydło warsztatowe do sal na 2 i 3 piętrze (klasy 3D i 3E – dokładny numer sali będzie podany na tablicy przy wejściu nr 3)

4 – Wejście do hali sportowej (klasy 3F i 3H)

5 – Wejście na salę fitness (klasa 3I)

 

Dla pozostałych dni plan wejść na egzaminy zawodowe został zawarty w w dokumencie Wykaz egzaminów zawodowych dla zdających – sesja lato 2020

Informacja na temat szatni:

Przypominamy:

1. Na egzamin stawiamy się w maseczce lub przyłbicy. 

2. Po zajęciu miejsca maseczkę, przyłbicę można zdjąć.

3. Stawiamy się na 45 minut przed godziną egzaminu.

Dokładne wytyczne w dokumencie Obowiązki zdających