670 lat bydgoszczy

Komunikat dotyczący prowadzenia zajęć na odległość.

 1. Jeszcze raz przypominamy o obowiązku odbioru wiadomości w e-dzienniku

  1. Od środy 25.03.2020 r. przywrócony zostaje plan zajęć.

  2. Na początku zajęć zgodnie z planem lekcji nauczyciel wysyła wiadomość powitalną dla oddziału lub grupy. Uczeń potwierdza obecność przez przeczytanie wiadomości w dzienniku, co jest widoczne w e-dzienniku. Uczeń zobowiązany jest do punktualnego uczestniczenia w zajęciach. Uczeń ma odnotowywaną obecność, jeśli odczyta wiadomość w czasie zgodnym z planem zajęć, spóźnienie, gdy odczyta tego samego dnia. Potwierdzenie obecności następuje przez odczytanie wiadomości w e-dzienniku, a nie przez odczytanie skojarzonego z nią mejla.

  3. W przypadku zajęć praktycznych, pracowni, wychowania fizycznego obowiązuje wpis tematu i frekwencji, na pierwszej godzinie zajęć.

  4. Wszelkie problemy (zdrowotne, techniczne, …) uczeń zgłasza wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.

  5. Nauczyciel poda godzinę w tygodniu na konsultację z rodzicami.

   

  Przedstawione zalecenia będą ulegały zmianie w miarę rozwoju sytuacji. Zaproponowane rozwiązanie nie ma znamion represyjnych. Ma służyć  zdiagnozowaniu możliwości (w tym także komunikacji elektronicznej) i wypracowania technik zdalnego nauczania. Prosimy o zrozumienie sytuacji i podjęcie efektywnej współpracy.

 

 

Odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami dotyczącymi nauczania na odległość zobowiązuje wszystkich uczniów do odbierania wiadomości wysyłanych przez nauczycieli  w e-dzienniku

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Informujemy, że prace uczniów uczestniczących w  Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbierane
będą w dniu 26 marca do godziny 14:00. Prace należy przekazać  Jerzemu Truszkowskiemu sala 315.
Prezentacja prac odbędzie się 27 marca od godziny 9:50.
W przypadku zmiany terminów związanych sytuacja epidemiologiczną pojawią się nowe komunikaty.
Proszę utrzymywać kontakt z opiekunami.

Zawieszenie zajęć

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno -wychowawcze  zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r.

W związku z powyższym w kolejnych dniach nie będą organizowane w szkole żadne zajęcia.

Jednocześnie bardzo prosimy wszystkich uczniów o potraktowanie tego okresu w sposób szczególny.  Jest to czas przeznaczony na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Proszę ograniczyć przemieszczanie się i unikać dużych skupisk ludności. 

 

 

Dzisiaj staż, jutro praca

Rusza następny projekt unijny   „Dzisiaj staż, jutro praca”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje on  staże w czasie wakacji ,a przeznaczony jest dla uczniów/uczennic klas III  naszego ZSE o kierunkach  :

 

            – Technik elektronik             -10 uczniów

            – Technik informatyk            -10 uczniów

            –  Technik teleinformatyk       -10 uczniów

 

Informację o projekcie uzyskacie od kierownika warsztatów podczas  indywidualnych spotkaniach  z klasami III , na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju 227 

Na tablicy ogłoszeń  będą pojawiały się aktualne informacje dotyczące projektu.

Ulotka informacyjna

Regulamin – staże

Sukces w XXX Olimpiadzie Teologii Katolickiej

Trzech uczniów Elektronika: Szymon Czajkowski z kl. 2a, Tomasz Mróz z kl. 2b oraz Piotr Krzeszewski z kl. 1ap uczestniczyło etapie diecezjalnym XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, która odbyła się 4 marca w Seminarium Diecezji Bydgoskiej. Nasi Olimpijczycy wykazali się doskonałą znajomością literatury związanej z tematem konkursu: „Dumni z Ewangelii i z Polski”. Szymon Czajkowski zajął 2. miejsce, kwalifikując się tym samym do etapu ogólnopolskiego, który będzie miał miejsce w Przemyślu. Gratulujemy sukcesu!

A. Skotnicka

 

Zdjęcie

Oficjalne otwarcie hali za nami

Uroczystego i oficjalnego otwarcia naszej hali sportowej dokonał Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, dyrektor szkoły Piotr Siwka i przedstawiciele młodzieży. Swoją obecnością zaszczycili nas także pani Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, Radni Bydgoszczy, przedstawiciele firm, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i emerytowani nauczyciele. Całości kibicowała młodzież naszej szkoły. Relacja wideo.

Na stronie miasta

 

kilka zdjęć