670 lat bydgoszczy

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Informujemy, że wszystkie prace w formie elektronicznej należy przesłać do 17.04.2020 na adres z.smutek@zse.bydgoszcz.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości”

Przesłany spakowany plik powinien zawierać:

  1. Opis pracy, foldery reklamowe, filmy
  2. Skan wypełnionej  i podpisanej przez wszystkich autorów „Karty zgłoszenia pracy”;

wzór karty do pobrania z http://www.pzswir.pl/olimpiada

  1. Skan dokumentu „Sprawozdanie autorów prac” podpisanego przez wszystkich autorów; wzór sprawozdania do pobrania z http://www.pzswir.pl/olimpiada

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wysyłanie wiadomości e-mail na adres j.truszkowski@zse.bydgoszcz.pl . W tytule wiadomości należy koniecznie wpisać „Olimpiada”