Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Po długiej przerwie wracamy do szkoły. Rok szkolny rozpoczniemy spotkaniem młodzieży z kadrą pedagogiczną szkoły w Hali Sportowej. Ze względów epidemicznych spotkania odbędą się w trzech turach:

8.00 – klasy trzecie i czwarte

10.00 – klasy drugie

12.00 – klasy pierwsze

 

Poniżej ustawienie klas w Hali Sportowej na poszczególnych turach.

Wchodzimy wejściami zgodnie z ich kolorami.

Po wspólnym spotkaniu przejście klas z wychowawcami do szkoły na pierwszą lekcję wychowawczą. 

 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w rozpoczęciu roku szkolnego przychodzą w maseczkach.

 

Od 1 września 2020 r. zaczynają obowiązywać PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19.   

 

Pod adresem PLAN udostępniamy nowy plan zajęć, który będzie obowiązywał od 1.09.2020 r.. Numeracja sal nie jest jeszcze ostateczna, podlega ciągłej ewaluacji ze względu na pandemię COVID-19.

 

Praca dla absolwentów

Firma Teleplan za naszym pośrednictwem składa ofertę pracy dla naszych absolwentów.  Ofertę przeczytacie klikając tutaj

Rozdanie świadectw

W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne nie będzie typowego zakończenia roku szkolnego. Przewiduje się jedynie wydanie świadectw przez wychowawców dla zainteresowanych uczniów zgodnie z zasadami opisanymi w linku

UWAGA MATURZYŚCI

Każdy zdający jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wyżej wzmiankowane wytyczne są dostępne w zakładce matura

Każdy ze zdających musi zapoznać się z planem wejścia do sal egzaminacyjnych. Plan dostępny jest również w powyższej zakładce.

Konsultacje dla uczniów

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. w szkole będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów. Potrzebę udziału w konsultacji uczeń ustala z nauczycielem. Wyznaczony zostaje dzień i godzina spotkania. Jednorazowo z nauczycielem spotkać się może grupa najwyżej 12 – osobowa. Nauczyciel przygotowuje listę, która po akceptacji dyrekcji jest podstawą do wpuszczenia ucznia do szkoły. Zasady wchodzenia do szkoły i jej opuszczania są opisane w procedurze

Na pierwsze spotkanie uczniowie przynoszą ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie. Uczniowie pełnoletni przygotowane przez siebie oświadczenie

Uwaga Maturzyści

   Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN: „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów( https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać z maseczki albo przyłbicy, muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 r., do godziny 12.00.

   Zdający zgłasza ten fakt przez e-dziennik wychowawcy klasy, który przekazuje informację Dyrektorowi. Zdający zdają egzamin w osobnej sali, w której odległość pomiędzy zdającymi wynosi  min. 2 metry (zamiast 1,5 metra).

WAŻNE dla maturzystów mieszkańców internatu

Prosimy o przekazanie do portierni internatu (tel. 52 341 57 00)w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 25 maja informacji o ewentualnym noclegu w czasie matur. Przyjazd byłby możliwy w niedzielę 7 czerwca 2020 r. od godz. 16.00. Pobyt do 10 czerwca 2020 r.

W przypadku deklaracji zakwaterowania razem z wyżywieniem informujemy, że stawka zostanie podniesiona ze względu na inne koszty przygotowania posiłków przy małej liczebności grupy

Staże uczniowskie – kolejny etap

Informujemy, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozstrzygnęła nabór do projektu “Dzisiaj staż jutro praca”. Poniżej publikujemy protokół prac komisji.

Listy uczestników zostaną opublikowane na szkolnej chmurze, a adres zostanie przesłany przez dziennik elektroniczny.

protokół

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 20.04.2020 Komisja Szkolna oceniająca prace zgłoszone do etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości wyłoniła laureatów.

Do zawodów II stopnia zakwalifikowane zostały następujące prace.

  1. W kategorii P – pomoc dydaktyczna
  • praca “Mobilne Laboratorium Elektroniczne” uczniów:

Mateusz Ratajski, Adrian Boniek, Kacper Gac – klasa 3B

  1. W kategorii E – pomysł ekologiczny
  • praca ” Urządzenie do produkcji filamentu PET z pustych butelek” uczniów:

Wojciech Wiszniewski, Kamil Russ – klasa 4B

  1. W kategorii R – pomysł techniczny
  • praca “Halo – Wolf” uczniów:

Jakub Hudziak, Kacper Sawczuk, Dawid Waleńczykowski –  klasa 3I, 3A

  1. W kategorii U – usprawnienie softwarowo – techniczne
  • praca ” THE PEN” uczniów:

Jakub Chachowski, Kacper Golik, Michał Mroziński – klasa 1HG

 

Gratulujemy laureatom. Szczególnie nas cieszy postawa uczniów klas pierwszych.

Zbigniew Smutek