670 lat bydgoszczy

UWAGA MATURZYŚCI

Każdy zdający jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wyżej wzmiankowane wytyczne są dostępne w zakładce matura

Każdy ze zdających musi zapoznać się z planem wejścia do sal egzaminacyjnych. Plan dostępny jest również w powyższej zakładce.