670 lat bydgoszczy

Konsultacje dla uczniów

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. w szkole będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów. Potrzebę udziału w konsultacji uczeń ustala z nauczycielem. Wyznaczony zostaje dzień i godzina spotkania. Jednorazowo z nauczycielem spotkać się może grupa najwyżej 12 – osobowa. Nauczyciel przygotowuje listę, która po akceptacji dyrekcji jest podstawą do wpuszczenia ucznia do szkoły. Zasady wchodzenia do szkoły i jej opuszczania są opisane w procedurze

Na pierwsze spotkanie uczniowie przynoszą ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie. Uczniowie pełnoletni przygotowane przez siebie oświadczenie