670 lat bydgoszczy

Komunikat dotyczący prowadzenia zajęć na odległość.

 1. Jeszcze raz przypominamy o obowiązku odbioru wiadomości w e-dzienniku

  1. Od środy 25.03.2020 r. przywrócony zostaje plan zajęć.

  2. Na początku zajęć zgodnie z planem lekcji nauczyciel wysyła wiadomość powitalną dla oddziału lub grupy. Uczeń potwierdza obecność przez przeczytanie wiadomości w dzienniku, co jest widoczne w e-dzienniku. Uczeń zobowiązany jest do punktualnego uczestniczenia w zajęciach. Uczeń ma odnotowywaną obecność, jeśli odczyta wiadomość w czasie zgodnym z planem zajęć, spóźnienie, gdy odczyta tego samego dnia. Potwierdzenie obecności następuje przez odczytanie wiadomości w e-dzienniku, a nie przez odczytanie skojarzonego z nią mejla.

  3. W przypadku zajęć praktycznych, pracowni, wychowania fizycznego obowiązuje wpis tematu i frekwencji, na pierwszej godzinie zajęć.

  4. Wszelkie problemy (zdrowotne, techniczne, …) uczeń zgłasza wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.

  5. Nauczyciel poda godzinę w tygodniu na konsultację z rodzicami.

   

  Przedstawione zalecenia będą ulegały zmianie w miarę rozwoju sytuacji. Zaproponowane rozwiązanie nie ma znamion represyjnych. Ma służyć  zdiagnozowaniu możliwości (w tym także komunikacji elektronicznej) i wypracowania technik zdalnego nauczania. Prosimy o zrozumienie sytuacji i podjęcie efektywnej współpracy.