670 lat bydgoszczy

Odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami dotyczącymi nauczania na odległość zobowiązuje wszystkich uczniów do odbierania wiadomości wysyłanych przez nauczycieli  w e-dzienniku