670 lat bydgoszczy

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Informujemy, że prace uczniów uczestniczących w  Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbierane
będą w dniu 26 marca do godziny 14:00. Prace należy przekazać  Jerzemu Truszkowskiemu sala 315.
Prezentacja prac odbędzie się 27 marca od godziny 9:50.
W przypadku zmiany terminów związanych sytuacja epidemiologiczną pojawią się nowe komunikaty.
Proszę utrzymywać kontakt z opiekunami.