670 lat bydgoszczy

Zawieszenie zajęć

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno -wychowawcze  zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r.

W związku z powyższym w kolejnych dniach nie będą organizowane w szkole żadne zajęcia.

Jednocześnie bardzo prosimy wszystkich uczniów o potraktowanie tego okresu w sposób szczególny.  Jest to czas przeznaczony na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Proszę ograniczyć przemieszczanie się i unikać dużych skupisk ludności.