670 lat bydgoszczy

POWER

www.dreamsart.pl

Projekt PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów 2019/2020

Tytuł projektu: “Młodzi dla młodych w relacjach polsko-węgierskich. Obywatel Europy gwarantem przyszłości.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy II turę naboru dla projektu   Ponadnarodowa mobilność uczniów Realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 175 594,00 PLN.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na wyjazd do powyższego projektu dla młodzieży naszej szkoły dla klas  czwartych. Wyjazd drugiej  grupy –  20 uczniów na  tygodniową mobilność ponadnarodową – od 16.02- 22.02. 2020 r.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły, na której ukaże się regulamin naboru, potrzebne dokumenty oraz wszystkie terminy dotyczące projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym, który należy pobrać i wypełnić oraz harmonogram projektu.

WAŻNE TERMINY:

 • Złożenie dokumentów do drugiej tury  rekrutacji: 06.12.2019 r

Proces rekrutacyjny obejmuje:

 • Złożenie deklaracji chęci udziału w przedsięwzięciu
 • Złożenie karty zgłoszenia dostępnej u wychowawcy klasy lub Pani Katarzyny Grabskiej
 • Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów – kryteria naboru

Kryteria naboru:

 •  ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2018 / 2019
 • ocena z języka angielskiego zawodowego na koniec roku szkolnego 2018/2019
 • ocena z  zachowania na koniec roku szkolnego 2018 / 2019  ( 6 pkt – wzorowe, 5 pkt – bardzo dobre, 4 pkt – dobre, 3 pkt – poprawne)
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych na koniec roku szkolnego (5 pkt – 0 godzin nsp, 4 pkt – 2 godziny nsp, 3 pkt -3 godzin nsp, 2 pkt- 4 godzin nsp, 1 pkt- 5 godzin nsp )
 • warunki środowiskowe ( w oparciu o własną ocenę oraz informacje pedagoga szkolnego)

Rekrutacją zostaną objęte klasy IV Zespołu Szkół Elektronicznych

Wszelkie informacje dotyczące naboru, składania dokumentacji, dostępne są na stronie Szkoły oraz  u p. Katarzyny Grabskiej, p. Alicji Kanciak

Od rana Ivy Technology!!! Najlepsza marka w mieście SZOMBATHELY


Popołudniowa “Search and find” –  terenowa zabawa po węgiersku.


Magyar Csárdás Szombathely

W rytmie węgierskiego czardasza – wtorkowy zawrót głowy:):):) Było tanecznie, było pracowicie,  było dumnie. W roli głównej kostka Rubika, laboratorium citroena..” brum, brum:):):)” a potem zawody… polsko-węgierska rywalizacja  zakończona REMISEM:) Śmiech, zabawa, integracja zespołowa a na wieczór sprawozdania z pracowni citroena (zadanie domowe:):):) ) Dopełnieniem całości okazał się CZARDASZ. Tu jest super:):):)

Kasia Grabska, Renia KasprzykLegioniści znad Brdy


Üdvözöljük
Szombathelyen


Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu PO WER Ponadnarodowa
mobilność uczniów.
Szlakiem przyjaźni polsko-węgierskiej budujemy postawę obywatela Europy z gwarancją sukcesu.
Gościmy w węgierskiej szkole w Szombathely.
Rzymska prowincja Savaria pełna wrażeń, pięknej pogody, bujnej
zieleni zaprasza do świata po węgiersku.
Tu chce się Być!!!
Kasia Grabska i Renia Kasprzyk
Projekt PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów, 2019

Tytuł projektu:Młodzi dla młodych w relacjach polsko-węgierskich. Obywatel Europy gwarantem przyszłości.

Dokumenty do pobrania:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 02 września 2019 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów Realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 175 594,00 PLN.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na wyjazd do powyższego projektu dla młodzieży naszej szkoły dla klas  czwartych. Wyjazd pierwszej grupy –  20 uczniów na  tygodniową mobilność ponadnarodową – od 13 października do 19 października 2019 r.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły, na której ukaże się regulamin naboru, potrzebne dokumenty oraz wszystkie terminy dotyczące projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym, który należy pobrać i wypełnić oraz harmonogram projektu.

WAŻNE TERMINY:

 • Złożenie dokumentów do I tury rekrutacji: do 17 września 2019 r.

Proces rekrutacyjny obejmuje:

 • złożenie deklaracji chęci udziału w projekcie,
 • uzyskanie odpowiedniej ilości punktów-kryteria naboru,
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.

Kryteria naboru:

 • ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2018/2019
 • ocena z języka angielskiego zawodowego na koniec roku szkolnego 2018/2019
 • ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018 / 2019  ( 6 pkt – wzorowe, 5 pkt – bardzo dobre, 4 pkt – dobre, 3 pkt – poprawne)
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych na koniec roku szkolnego (5 pkt – 0 godzin nsp, 4 pkt – 2 godziny nsp, 3 pkt -3 godzin nsp, 2 pkt- 4 godzin nsp, 1 pkt- 5 godzin nsp )
 • warunki środowiskowe ( w oparciu o informacje pedagoga szkolnego)

Rekrutacją zostaną objęte klasy IV Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

 Wszelkie informacje dotyczące naboru, składania dokumentacji, dostępne są na stronie Szkoły oraz  u p. Katarzyny Grabskiej, p. Alicji Kanciak 

*  *  *

Projekt PO WER 2016

Tytuł projektu: “Nowoczesne Technologie w Naprawie Sprzętu Elektronicznego”

Dokumenty do pobrania i złożenia:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. został zatwierdzony do realizacji projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 599 659,31 PLN.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na wyjazd do powyższego projektu dla młodzieży naszej szkoły dla klas trzecich i czwartych technika elektronika, technika informatyka lub technika teleinformatyka. Wyjazd pierwszej grupy (tylko klasy IV) –  20 uczniów na 2 tygodniową praktykę zawodową – od 30 stycznia do 12 lutego 2017 r.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły, na której ukaże się regulamin naboru, potrzebne dokumenty oraz wszystkie terminy dotyczące projektu wraz formularzem zgłoszeniowym, który należy pobrać i wypełnić oraz harmonogram projektu.

WAŻNE TERMINY:

 • Złożenie dokumentów do pierwszej rekrutacji: od 17 do 25 października 2016 r.

Proces rekrutacyjny obejmuje:

 • złożenie deklaracji aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie,
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną

Kryteria naboru:

 • średnia ocen w roku szkolnym 2015/2016 – klasa III (waga 2)
 • ocena z praktyki zawodowej – klasa III
 • ocena z zachowania – klasa III (6 pkt – wzorowe, 5 pkt – bardzo dobre, 4 pkt – dobre, 3 pkt – poprawne)
 • ocenę z języka angielskiego – klasa III
 • uzyskanie  tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach, które zwalniają z egzaminu maturalnego lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (3 pkt – laureat, 2 pkt – finalista).

Rekrutacją zostaną objęte klasy o zawodach:

 • Technik elektronik – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 8
 • Technik informatyk – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6
 • Technik teleinformatyk – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów o kolejności na listach decytuje w kolejności:

 • ocena z języka angielskiego zawodowego – klasa II
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych – klasa III
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – klasa III

Wszelkie informacje dotyczące naboru, składania dokumentacji, dostępne są na stronie Szkoły oraz  u p. Katarzyny Grabskiej, p. Sławomira Sidor, p. Zygmunta Jakubiaka

Lista główna i rezerwowa uczestników stażu na Węgrzech

w dniach 30.01.2017-12.02.2017

Lista uczestników stażu

Lista rezerwowa uczestników stażu

♦ ♦ ♦

Historia i Kultura Węgier

Zajęcia z historii i kultury Węgier odbyły się w wymiarze 12 godzin lekcyjnych. Młodzież poznała historie państwa węgierskiego od średniowiecza po czasy współczesne. W podróży wirtualnej dotarliśmy do Szombathely, zabytków i aury pięknego węgierskiego miasta. Spróbowaliśmy sił w podstawach węgierskiego, tak by z odwagą i szacunkiem przywitać naszych przyjaciół. Za dwa tygodnie wyruszamy! 🙂

DSCN9303

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbyły się w ramach dwudziestu 45-minutowych spotkań. Opierały się na słownictwie zawodowym np. związanym z lutowaniem czy budową komputera. Jednak głównym celem zajęć było rozwinięcie praktycznych umiejętności językowych uczestników: rozmowa na temat zawodowy, poprawne odczytanie ulotki informacyjnej czy zrozumienie dialogu pomiędzy kontrahentami.

Relacja z pobytu w Szombathely

Lengyel középiskolások ismerkedtek Szombathellyel

Przechwytywanie-604x270

Cokolwiek to znaczy :). Taki właśnie tytuł ma informacja podana na węgierskim portalu informacyjnym miasta Szombathely. Podróż do domu trwała kilkanaście godzin. Wyruszyliśmy w piątek o godzinie 16, a przed Elektronikiem zatrzymaliśmy się ok. 7.30. Wszyscy dojechali zdrowi i szczęśliwi w związku z całym dniem ferii, który przed nimi :). Szombathely pożegnało nas oficjalnie w szkole Savaria i w firmie iQor. Uczestnicy dostali pamiątki i zaświadczenia uczestnictwa w projekcie. Przypomnijmy, że 20 uczniów całe ferie spędziło pracując w węgierskim oddziale iQor w ramach projektu PO WER.

Zachęcamy do odwiedzania profilu projektu na Facebooku.

Droga do Szombathely i pierwszy dzień pobytu

Przechwytywanie-604x270

Kończą się ferie. Wielu z Was spędziło je wypoczywając, część uczyła się do matury, niektórzy do poprawek, a inni pracowali na Węgrzech. Od dwóch tygodni zamieszczamy relacje prosto z Szombathely. Niestety z racji tego, że mieliśmy tam bardzo ograniczony dostęp do sieci nie mogliśmy wklejać materiałów  do wideobloga. Nie znaczy to, że materiał nie powstał. Dziś proponujemy do obejrzenia pierwszą część. Głównym autorem jest Krzysztof Trybuszewski. Kolejne materiały już niedługo na stronach szkolnych i pod adresem power.zse.bydgoszcz.pl . Niestety z braku zapewnienia w Szombathely podstawowych praw człowieka :), czyli dostępu do WiFi, ta strona także będzie uzupełniana  po czasie.

PO WER relacja cz.3

O wyprawie na Węgry napisaliśmy już wszystko. Teraz czas na oglądanie. Co się wydarzyło w 1 dniu pracy w iQor?

Gazetka

 

Lengyel középiskolások ismerkedtek Szombathellyel

Wegry01

Cokolwiek to znaczy :). Taki właśnie tytuł ma informacja podana na węgierskim portalu informacyjnym miasta Szombathely. Podróż do domu trwała kilkanaście godzin. Wyruszyliśmy w piątek o godzinie 16, a przed Elektronikiem zatrzymaliśmy się ok. 7.30. Wszyscy dojechali zdrowi i szczęśliwi w związku z całym dniem ferii, który przed nimi :). Szombathely pożegnało nas oficjalnie w szkole Savaria i w firmie iQor. Uczestnicy dostali pamiątki i zaświadczenia uczestnictwa w projekcie. Przypomnijmy, że 20 uczniów całe ferie spędziło pracując w węgierskim oddziale iQor w ramach projektu PO WER.

Zachęcamy do odwiedzania profilu projektu na Facebooku.

PO WER finiszuje, spotkanie z najważniejszymi osobami w iQor

Wegry02

Dziś przedostatni dzień pracy w iQor w węgierskim Szombathely. Dwa tygodnie minęły, a my już opanowaliśmy wymowę nazwy miasta ? . Spróbujcie to przeczytać na głos: Sombathe :), przy czym końcówkę wymawiamy miękko w sposób, który nijak zapisać znakami się nie da. Tak więc postępy w języku są.

Dziś cała grupa spotkała się z panem Bogdanem Kardasem – prezesem firmy iQor, oraz panem – i tu pozwólcie, że nazwisko zapiszemy tak jak brzmi w oryginale – Attila Pajor, dyrektorem oddziału w Szombathely. Nie sposób nie wspomnieć o kolejnej różnicy pomiędzy naszymi językami. W Polsce podajemy najpierw imię, a po nim nazwisko (w urzędach i dzienniku elektronicznym odwrotnie ale to z przyczyn technicznych związanych z sortowaniem) Węgrzy na pierwszym miejscu podają nazwisko. Wracając do wydarzenia, to miało ono duże znaczenie ponieważ uczestnicy projektu mogli wyrazić swoją opinię na temat pobytu i pracy w firmie iQor. Rozmowa była krótka ale szczera. Młodzież mówiła o początkowych problemach, które dzięki otwartemu podejściu opiekunów, pracy pani Marty i umiejętnościom zawierania kompromisów udało się szybko zażegnać. Najważniejsze osoby w iQor zrobiły na uczestnikach bardzo dobre wrażenie. Rzeczowa rozmowa, uśmiech i otwarte podejście zawsze pozostawia miłe wspomnienie. A żeby całkiem posłodzić, wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Ciastka węgierskie ale całkiem podobne do polskich :), kawka i herbata. Po chwili przerwy powrót do pracy. Jutro uzupełnianie dzienniczków praktyk, zdawanie sprzętu i kluczyków do szafek w szatni. Potem ostateczne pakowanie i wyjazd. Przyjazdu oczekujcie w sobotę rano. Oby nie padało.

PS Ładne butki mają? Specjalne do poruszania się po strefie EPA :). Zaszpanują w szkole 🙂

Dart i mecz piłkarski Węgry-Polska

Wegry03

Dziś uczniowie uczestniczący w projekcie PO WER spędzili popołudnie z węgierskimi przyjaciółmi z firmy iQor. Kilka godzin grali w darta, bilard i piłkarzyki. Pobyt uprzyjemniły przekąski i napoje. Na trzech tablicach darta trwały zacięte boje. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z tym sportem. Szło nieźle, a zabawa była przednia. Pod koniec spotkania odbył się mecz towarzyski w „piłkarzyki” Węgry – Polska. Grano do 3 wygranych. Pierwsze starcie to przegrana Polski 6 do 4. Drugi mecz także wygrali Węgrzy. Potem nasza drużyna odnalazła formę i kolejne 3 starcia wygrała. Ostatnie w stosunku 2:8. Cały mecz zakończył się wynikiem 2:3. Prawdę mówiąc Węgrzy nie chcieli już rewanżu :).

Krótki film ze spotkania towarzyskiego w węgierskim pubie na profilu FB projektu.

Wegry03a
Wegry03b
Wegry03c
Wegry03d

PO WER w Budapeszcie

Wegry04

Sobata, to dla uczestników projektu POWER dzień wolny. Nie znaczy to jednak, ze było nudno. Organizatorzy zaprosili młodzież na wycieczkę do Budapesztu. To piękne miasto i jeden dzień nie starczy by zwiedzić najważniejsze miejsca. Mimo tego było warto. Przewodnik mówił po polsku a mały autobusik dowoził do kilku obiektów. Więcej zdjęć i relacja na fejsbookowym profilu Elektronik poza granica

Wegry04a
Wegry04b
Wegry04c
Wegry04e

Szombathely, mija tydzień

Wegry05

Od tygodnia 20 uczniów naszej szkoły wypoczywa i pracuje w węgierskim Szombately. Wczoraj odbyło się spotkanie z dyrekcją i nauczycielami szkoły Savaria, która gości nas w swoim internacie. W Polsce nazwalibyśmy tę placówkę zespołem szkół. Kształcą tu bowiem w różnych zawodach – mechanik samochodowy, elektryk (elektronik) samochodowy i w klasie mundurowej, policyjnej na kierunku logistyczno-ekonomicznym. Mieliśmy okazję zwiedzić szkołę. Zobaczyliśmy nowoczesne laboratorium wyposażone przez firmę Citroen i laboratorium elektroniczne powstałe dzięki iQor. Przekazaliśmy upominki od naszej szkoły i list pana dyrektora zapraszający do współpracy. Być może grupa uczniów z Savaria odwiedzi nas w przyszłym roku szkolnym.

Dzisiaj część uczniów odwiedzi siłownię zlokalizowaną na terenie zakładu iQor, a wieczorem całą grupą idziemy na lodowisko

Wegry05a
Wegry05b
Wegry05c
Wegry05d
Wegry05e

Szombathely, iQor – mówi Wam to coś?

Wegry06

Od niedzieli 20 uczniom z naszej szkoły mówi bardzo wiele. Punktualnie o szóstej rano Wasi koledzy wsiedli do autokaru, by odbyć 14 godzinną podróż do węgierskiego miasta Szombathely. W jakim celu? Ferie? Niezupełnie. W tym niewielkim mieście znajduje się duży oddział zaprzyjaźnionej z naszą szkołą firmy iQor. 2 tygodnie poznawania nowoczesnych technologii i organizacji pracy w zakresie poszerzającym wiedzę zdobytą w czasie praktyk, to nagroda za dobre wyniki w nauce i frekwencję. To pierwszy wyjazd w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Następne w przyszłym roku szkolnym, więc już teraz warto zacząć się starać :).

Zapewne doszły Was słuchy o różnych problemach pierwszego dnia pobytu. Większość problemów już została rozwiązana. Pozostałe wynikają z trwającego remontu w dormitorium :). No tak nazywają tu internat. Niestety wież nie ma 😉 i wszystkie działy mieszkają w tym samym skrzydle :). Zachęcamy do polubienia profilu Elektronik poza granicami na facebooku.

Już niedługo zostanie uruchomiony wideoblog i fotoblog. Dlaczego z opóźnieniem? :). Mimo, że prawo do WiFi jest “podstawowym prawem człowieka” były z tym duże problemy.

Zdjęcia z pierwszego dnia praktyk

Wegry06a
Wegry06b
Wegry06c
Wegry06e

Nagrody dla uczestników I tury PO WER

W dniu 27.04.2017 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego  dla maturzystów wręczone zostały nagrody dla najlepszych uczestników stażu na Węgrzech. Firma partnerska iQor ufundowała nagrody dla wyróżnionych stażystów uczestniczących w I turze projektu mobilności.Wyróżnienia za całokształt zaangażowania, integracji, upowszechniania i relacji I tury mobilności w trzech sektorach Cisco, Microsoft i HP otrzymali: Krzysztof Trybuszewki, Jan Mróz, Kamil Jędras.

nagrody

Staże dla uczniów

Od poniedziałku 20.03. 2017 r.  rusza I tura  naboru na staże w okresie wakacji (lipiec, sierpień) – realizacja Projektu EduAkcja w Zespole Szkół Elektronicznych, oraz

II tura “Staże zagraniczne dla uczniów” w ramach projektu PO WER.

Regulaminy na stronie szkolnej i tablicy ogłoszeń.

Dodatkowe informacje:

EduAkcja

u Kierownika Warsztatów  Szkolnych   –p. Zygmunta Jakubiaka  p .227

oraz pani Lucyny Lewandowskiej

PO WER

u Kierownika Warsztatów  Szkolnych   –p. Zygmunta Jakubiaka  p .227

oraz p. Katarzyny Grabskiej

♦ ♦ ♦

Ruszyła II tura projektu PO WER

Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do II tury projektu mobilności (wyjazd odbędzie się w terminie
09.09.-22.09.2017 r.) zapraszamy do udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na Węgry.

 • J. angielski zawodowy – 15.05 godz 18:10 sala 2018
 • Historia i kultura Węgier – 19.05 godz 15:20 sala 106
 • Szkolenia w firmie iQor – 27.05, 03.06, 10.06 (szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń w szkole, u Kierownika warsztatów szkolnych, u  p. K. Grabskiej i u p. S. Sidor)

Nasi już na Węgrzech

iqor-604x270

Druga tura praktyk w węgierskim oddziale iQor rozpoczęta. Po wielu godzinach w autokarze nasi uczniowie z opiekunami dotarli do Szombathely (Sombathej) i spędzą tam 2 pracowite tygodnie. Czekamy na ich relację na profilu i naszej stronie internetowej.

Powodzenia.

Pierwsza relacja z II tury wyjazdu na Węgry

Przybyliśmy, zobaczyliśmy i jesteśmy zachwyceni. Wrześniowe Szombathely, przywitało nas kolorami lata, na trasie bursztynowego szlaku, w miejscu gdzie cesarz Klaudiusz zadecydował o narodzinach Kolonii Claudia Savaria. Uczta dla zmysłów, uczta dla oczu. Tu  przeszłość przeplata teraźniejszość, tu  bogini Izyda zaprasza  po łyk egipskiej świetności ( aż tu!) , tu  gdzie mix starożytnych cywilizacji oddaje poczucie znaczenia  ówczesnego świata.. Wreszcie tu gdzie  poznańskie rogale świętomarcińskie witają swego Patrona. Św. Marcin z Torus przyszedł na świat w Szombathely na Węgrzech nie dalej niż w 317 r. n. e. Rzymski legionista, późniejszy asceta, służył potrzebującym, karmił ubogich .Na jego cześć -najpyszniejsze rogale,  kształtem przypominające, jak głosi legenda, zgubioną przez jego konia podkowę. Jeszcze tu, gdzie z okien iQqor  podziwiamy austriackie góry ( 16 km do granicy)

Ciekawe odkrywanie świata przed nami. Tu i teraz na mapie każdego z nas zaznaczamy Hungary– HURA!!!

                                                          Lengyel, magyar – két jó barát

Wkroczyliśmy Węgierskim akcentem. Sylwia, w imieniu grupy powitała przedstawicieli firmy Iqor Global Services Hungary ( film niedługo )Brawo!!!

Jónapot kívánok! Nagyon boldogok vagyunk hogy meglátogathatjuk Magyarországot. És szintén örülünk annak hogy önnel dolgozhatunk az IQOR vállalatnál. Ez egy nagyszerű lehetőség számunkra. Nagyon szépen köszönjük

Tak mija nam pierwszy dzień-Sympatia, uprzejmość i gościnność. Trzymajcie kciuki, a my obiecujemy dzielić się radością i  dobrą energią  czerpaną z nowych doświadczeń, poznanych ludzi, ciekawych miejsc i własnych przemyśleń. Dzień drugi-przed nami:)

K.G.

IMG_20170911_143002-604x270

20170910_130943

20170911_075906
20170911_084712
20170911_095323
20170911_160036
20170911_160431
20170911_164108
21624324_362789370818735_1858198506_n1
21641301_362793257485013_1129705396_n2
21641377_362731150824557_1531956370_n1
dav

Z gościną u przyjaciół Węgrów cz. 2

Dziś na trasie iQor Global Services Hungary, dalej Szombathely, a na koniec dnia prawdziwa „wisienka na torcie”- miasto Koszeg. Od rana zgłaszamy gotowość do działania. Ruszamy do iQor. Są chęci, jest adrenalina, są pomysły. Podział na grupy i rozpoczynamy pracę. Zespoły mamy cztery, różnorodność zachowana, radzimy sobie perfekt. Zdobywamy doświadczenia, zdobywamy kompetencje, szkolimy w praktyce angielski. Wprawdzie umiejętności niewerbalne również są w cenie, chociażby w przypadku kiedy załoga składa się dodatkowo z pracowników z Filipin (o dziwo dużo częściej posługują się węgierskim, aniżeli angielskim, ale my i tu radzimy sobie bohatersko 🙂 – Polska w nas płynie krew :)). Współpraca w międzynarodowej grupie, o standardach europejskich motywuje do działania, rozwija skrzydła i daje poczucie obecności w globalnym świecie. Odczuwamy spełnienie w naszej mobilności. Godz 14:45 w gotowości czekam na moich podopiecznych przed wejściem na halę. Security guard jest rodowitym Węgrem i „ni w ząb” po angielsku, ale uśmiech zapewnia pozytywną komunikację :).

Jeszcze mała relacja Supervisors z całości dnia i ruszamy do autokaru.30 minut przerwy i kolejny punkt dnia – Szombathely City tour- rzymska prowincja Panonia, Savaria, a w niej, ogrody ruin, katedra  główna, rzymskokatolicka świątynia diecezji szombatelskiej na Węgrzech,  malowidła, marmury, figury aniołków-zachowana w stylu Zopf. Dalej kościół św. Marcina, świątynia Izydy (około  II wieku zanim chrześcijaństwo uznano za religię panującą). Ostatni punkt na mapie dnia KOSZEG – i tu żywa, muzealna aura na wolnym powietrzu. Zapierająca dech  mieścina  u stóp alpejskich gór. Kraina marzeń dla  koneserów ciszy z górskim smakiem. Tu czas stanął w miejscu. Średniowieczna zabudowa tworzy unikatową jak na dzisiejsze czasy panoramę miasta, niezmienna od setek lat, odnawiana, restaurowana, odzwierciedlająca ducha czasu. Tabliczki z napisem „Muemlek” (zabytek) widnieją na większości kamienic. Mieścina wciąż żywa duchem bohaterskich poczynań z Turkami. Miasto, któremu dziękowała cała Europa (zanim wdzięczność popłynęła w stronę Jana III Sobieskiego-1683) to tu przed turecką nawałnicą w 1532 roku Koszeg obroniło nas bohatersko (chciałoby się rzec – Termopile – 850 wojów lokalnej armii  odparło atak 120 tyś armii tureckiej) . Po drodze – ilość zieleni, kolorów, węgierskiego porządku nadaje całości  fantastyczny efekt. Tu uprawia się winnice, są dojrzewające figowce.

To był piękny dzień :), uwieńczony  głośnymi brawami naszej młodzieży – uznaniem  dla Pani przewodnik. Nasza Tour Guide urodziła się w Polsce i pomijając pełną profesje połączoną z wyjątkową pasją, dzięki której zobaczyliśmy perełki okolicznych miejsc, to radość jaka biła ze spotkania z rodakami, z możliwością mówienia po polsku, była wartością najwyższą, za co bardzo nam dziękowała, a  i nam udzieliła się z nadwyżką radości :).

Wracam bogatsi o kolejny dzień zawodowo, mentalnie, kulturowo i towarzysko.

Dla Was przesyłamy zdjęcia 🙂

20170911_094726
20170912_155936
20170912_161130
20170912_163417
20170912_165907
20170912_174608
20170912_174635
20170912_174846
20170912_175026
20170912_181615
21729943_1924655951155767_1454374267_o
dav
dav
dav

Dzień z życia w iQor Hungary 🙂 Projekt PO WER w pracy i po pracy 🙂

WP_20170913_09_45_39_Pro-604x270

Zapraszamy do odwiedzania profilu projektu PO WER na którym umieściliśmy kilkadziesiąt zdjęć.

Jak widać na zdjęciach program pobytu podobny. Na szczęście warunki bytowe zdevcydowanie się poprawiły i uczniowie mogą spokojnie oddawać sie pracy i odpoczynkowi. Przed nimi jeszcze tydzień pracy, nauki i wypoczynku. Czekamy na wycieczkę do Budapesztu.

Oby pogoda dopisała.

Pozdrawiamy

„Ten jeden dzień” – Dziś  Budapeszt wybrał nas!!!

Baśniowa przystań nad Dunajem, z „Elektronikami” w tle 🙂

Buda, Peszt i Obuda czyli stara Buda. Wszystkie trzy nazwy sięgają czasów  starożytnych. Miasto połączone w zjawiskową całość w drugiej połowie XIX wieku. Pozostałości świetności  greckich i rzymskich cywilizacji, odciśnięte dziedzictwo kulturowe i naukowe, które współcześnie ukształtowało globalną metropolię. Jedno z najważniejszych miejsc Europy środkowej.

Część peszteńska położona na lewym brzegu Dunaju, nizinna, z Budynkiem Parlamentu, Bazyliką i całą świetnością tej części miasta oraz Buda ulokowana z prawej strony Dunaju. Druga stanowi część wyżynną, z wyspą Małgorzaty, górą św. Gellerta, Placem królewskim w tym Kościołem NMP potocznie zwanym kościołem Macieja (króla Macieja). Most łańcuchowy jako element łączący stanowi atrakcję samą w sobie. Wieczorową porą, wydobywa całe piękno z milionem światełek, stanowiąc wyjątkowy punkt widokowy na panoramę miasta.

Budapeszt – tu  średniowieczna dynastia Arpadów bacznie czuwa nad świetnością miasta. W bazylice pozostaje zmumifikowana prawica św Stefana, którą mieliśmy możliwość zobaczyć . Sam Stefan I Święty był pierwszym koronowanym królem Węgier. Przez wieki obszar  miasta odpierał najazdy Tureckie. Tu także znajduje się  największa synagoga średniowiecznej Europy. Niewielkie zniszczenia po II wojnie światowej, jakie dotknęły Budapeszt  błyskawicznie pozwoliły na  odbudowę świetności miasta, które dziś  stanowi jedno z piękniejszych na świecie.

“…Raz w roku jedź do miejsca, w którym nigdy nie byłeś…” D.L.

Bydgoszcz w Budapeszcie 🙂 Pozdrawiamy 🙂

K.G.

20170916_113316
20170916_130919
20170916_131218
20170916_132439
20170916_133038
20170916_144659
20170916_154102
20170916_154928
20170916_160009
20170916_172944
20170916_183507
21684495_564932613844469_1896631719_o
21698074_565293110475086_2036540151_n
IMAG1109
IMG_20170916_132612
IMG_20170916_134248
IMG_20170916_144449
IMG_20170916_154057-1

Praktyka na Węgrzech dobiega końca

IMG_20170920_161334-604x270

Nasi uczniowie i uczennice nie tylko pracują w iQor ale także miło spędzają popołudnia. I do tego uczą się języka ;).

Polak, Węgier dwa bratanki

Lengyel, Magyar – ket jo barat

Filmy i zdjęcia z rywalizacji sportowej znajdziecie na profilu projektu na FB

 

PO WER – drugie starcie zakończone

20170922_102644-604x270

II Tura wyjazdu na Węgry PO WER wróciła bezpiecznie do domu. Radość i  wdzięczność towarzyszyły nam w ostatnim dniu projektu mobilności. Wracamy bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe, mentalne, i kulturowe. Wydobyliśmy tyle piękna ile tylko się dało. Krajobrazy, słoneczniki, przyroda cieszyły oko swoim urokiem. Budapeszt okazał się unikatowy.

Praca w iQor Hungary motywowała do działania. Umiejętności zawodowe  grupy zaskakiwały koordynatorów po stronie węgierskiej. Były certyfikaty, a za nimi  wyróżnienia dla wyróżniających się :). W kooperacji i dzięki przyjaźni polsko-węgierskiej powstał słownik  Lengyel-Magyar-Anglol Szótar, a w nim rozmówki, pozdrowienia, liczby, dni tygodnia, narzędzia, praca, dokumentacja. Tych słów uczyliśmy się każdego dnia i te słowa postanowiliśmy zapisać w formie papierowej. Perełka w rozmówkach a i kilka zwrotów z przymrużeniem oka – odgadniecie? Mikor lesz gulyas? Serdecznie podziękowania dla wszystkich osób – dla całej 20-tki, która tworzyła II turę projektu, w każdym jego dniu, w każdym pomyśle i w każdym działaniu. Dwa tygodnie minęły w mgnieniu oka, zapisując piękne wspomnienia na „dysku pamięci”. Serdeczne Podziękowania dla przyjaciół Węgrów za gościnność, za zaangażowanie, za całokształt dwutygodniowych wrażeń. Duże podziękowania dla całej załogi ze strony polskiej.

Zdjęcia z ostatniego dnia znajdziesz tutaj.

Kószónóm Szombathely

K.G.

♦ ♦ ♦

Lista główna i rezerwowa uczestników stażu na Węgrzech

w dniach 12.02.2018-23.02.2018

Lista uczestników 2018-02-12

Regulamin rekrutacji

Protokół z rekrutacji

Tydzień w Szombathely za nami

20180212_081359-604x270

Z niewielkim opóźnieniem przekazujemy relację z pierwszych godzin kolejnej tury projektu PO WER.

Trzecia tura projektu PO WER rozpoczęta. Naszą przygodę z Węgrami zaczęliśmy dość wcześnie, bo już w niedzielę 11.02.2018 r., punktualnie o 3:00 stawiliśmy się w szkolnym internacie, aby wyruszyć na południe do Szombathely. Podróż na Węgry trwała aż 15h, ale nie popsuło to naszych humorów. Na miejscu byliśmy przed godziną 19:00. Po szybkim odświeżeniu się ochoczo zasiedliśmy do kolacji. Nic tak nie poprawia humorów, jak pizza! Zmęczeni, ale podekscytowani zaczynamy nową przygodę. Na drugi dzień pobudka, śniadanie i w drogę – dwa tygodnie praktyk przed nami!

W pierwszym dniu odbyliśmy szkolenia z zakresu BHP i zasad panujących w iQor. Jednym z punktów tego dnia było również zapoznanie się z supervisior’ami. Każdy z nas musiał powiedzieć kila słów o sobie. Została nam przybliżona historia Szombathely oraz firmy, którą dokładnie zwiedziliśmy. Poznaliśmy szczegóły działalności naszych działów i już nie możemy doczekać się kolejnych chwil!

Jest to już trzeci wyjazd, w którym uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Współfinansowany jest on przez Unię Europejską w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

O nas w TvP (10 minuta)

20180211_030750
20180211_190355
20180212_081359
20180212_082419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapeszt zdobyty po raz trzeci

DSC_0223-604x270

Budapeszt jest magicznym miastem. Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała, ale i tak wycieczka była bardzo ekscytująca i wizyta w stolicy Węgier zostanie nam na długo w pamięci.

Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od przejścia tzw. Mostem Łańcuchowym, czyli Most Széchenyiego w kierunku wzgórza zamkowego. Przy Baszcie Rybackiej spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem, który zabrał nas w niecodzienną podróż po mieście. Zamek Królewski, Wzgórze Gellerta, Plac Bohaterów, Parlament Węgierski czy Bazylika św. Stefana to tylko nieliczne miejsca, które zobaczyliśmy. Wizyta w tym pięknym mieście z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci.

S.Sidor

DSC_0217

DSC_0223

DSC_0488

DSC_0490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład dla kadry – Polska górą!

DSC_0861-604x270

W poniedziałek 26 lutego, tu w Szombathely Polacy rozegrają z Węgrami kwalifikacyjny mecz koszykówki do Mistrzostw Świata 2019 w Chinach. Nasza grupa już dzisiaj rozegrała taki mecz z uczniami zaprzyjaźnionej Savaria Szakgimnázium és Kollégium. Poza meczem koszykówki odbyły się rozgrywki ogólnosportowe, w których nasz PolishTeam był nie do pokonania.

Poza koszykówką i walką ogólnosportową chłopacy rywalizowali w rzutkach, tenisie stołowym, piłkarzykach i strzelaniu z karabinków. Oczywiście tradycji musiało stać się zadość i teamy rywalizowały również w potyczkach językowych. Tym razem oba zespoły, zarówno gospodarze (czytali po polsku), jak i my (czytaliśmy po węgiersku) prawie bezbłędnie wymówiliśmy przygotowane sekwencje. Nagrodą dla obu zespołów była pizza, bez której nie mogła zakończyć się dzisiejsza zabawa.

DSC_0861

DSC_0865

DSC_1040

DSC_A0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik i Węgiersk w Ambasadzie Węgier

Polak, Węgier dwa bratanki…z takim przesłaniem realizujemy kolejne etapy projektu PO WER.Na naszej mapie Ambasada Węgier w Warszawie. Podróż współrealizowana ze Szkołą Podstawową w Węgiersku. Dzień wspólnych wrażeń, emocji, wymiany doświadczeń współpracy polsko-węgierskiej, kultury, historii i tradycji. Dziękujemy 🙂

DSC_0200

DSC_0205

DSC_0330

DSC_0336

DSC_03381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Lista główna i rezerwowa uczestników stażu na Węgrzech

w dniach 09.04.2018-20.04.2018

Lista uczestników

Regulamin-rekrutacji

Protokół rekrutacji

IV grupa programu PO WER wyruszyła na węgierską ziemię 
„Lengyelorszag” – tak w języku węgierskim brzmi nazwa naszego kraju.
Meldujemy wszem i wobec, że bezpiecznie dotarliśmy do naszego miejsca przeznaczenia? Po 12 – godzinnej podróży zrelaksowaliśmy się przy dobrej węgierskiej pizzy. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez pracowników firmy iQor. Pierwszy dzień upłynął na szeregu szkoleń, poznawaniu nowych osób oraz samej firmy. Popołudnie było tym bardziej przyjemne, że mogliśmy zwiedzić najbliższą okolicę. Szombathely to urokliwe miejsce! A i pogoda nam dziś dopisała ? Będziemy relacjonować na bieżąco naszą polsko – węgierską przygodę.

30530727_380077039136270_1761962371284205568_n
30530766_380077075802933_1085366715627339776_n
30530880_380077235802917_3424227255864262656_n
30531439_380080592469248_2058719339850235904_n
30595227_380077185802922_516864726701965312_n
30581904_380656555744985_8375229533355245568_o
30656701_380656542411653_6435515598314143744_o
30704843_380656572411650_6204585862622085120_o

W środę po pracy udaliśmy się do pubu „Szikla”. Mogliśmy zintegrować się z naszymi kolegami i koleżankami oraz supervisorami z iQor’a. Dobrze bawiliśmy się grając w darta, bilard i piłkarzyki. Nikt nawet nie zorientował się, kiedy minęły 3 godziny! Wychodzimy z założenia, że w miłym towarzystwie czas szybko płynie 🙂 Następnego dnia odwiedziliśmy Zespół Szkół Savaria. W tej szkole uczniowie kształcą się w zawodach: mechanik samochodowy, elektryk (elektronik) samochodowy, oficer policji, logistyk-ekonomik. Oprowadzono nas po szkolnych warsztatach, między innymi nowoczesnym laboratorium wyposażonym przez firmę Citroen i laboratorium elektronicznym, które powstało dzięki firmie iQor. Z niecierpliwością oczekujemy spotkania z uczniami szkoły podczas zawodów sportowych, które odbędą się w przyszłym tygodniu.

30710053_381286239015350_694691654250004480_o
30724391_381286229015351_7315538596079861760_o
30711096_381286385682002_4724077482838327296_o
30728837_381286392348668_3164598192218046464_o
30656687_381286365682004_3201900004658642944_o
30688879_381286489015325_8382870469153390592_o
30698051_381286512348656_8756081106878464000_o

W końcu przyszedł dzień długo wyczekiwanego wyjazdu do stolicy Węgier – Budapesztu. Po smacznym śniadaniu, wyruszyliśmy w podróż, którą umililiśmy sobie wspólnym śpiewaniem piosenek. Gdy dotarliśmy na miejsce byliśmy zauroczeni pięknymi widokami! Po tym magicznym miejscu oprowadzał nas przewodnik, który odkrywał przed nami coraz to nowe karty historii. Mieliśmy również okazję spróbować dań z tradycyjnej węgierskiej kuchni. Wyśmienity posiłek uatrakcyjnili nam miejscowi muzycy, którzy specjalnie dla nas zagrali polskie melodie. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele “perełek” architektonicznych, takich jak: Baszta Rybacka, Most Łańcuchowy, Zamek Królewski i wiele innych. Niezwykłym miejscem okazał się Plac Bohaterów, idealny na zrobienie zdjęć grupowych  Ostatnim zwiedzonym przez nas zabytkiem była Bazylika św. Stefana -trzecia co do wielkości budowla na Węgrzech. Zwieńczeniem sobotniej wycieczki była wykwintna kolacja na barce na drugiej najdłuższej rzece w Europie – Dunaj. Dla nas wszystkich będą to niezapomniane chwile w jednym z najpiękniejszych miast europejskich. Pozostaje nam wierzyć, że jeszcze kiedyś tam wrócimy.

30706282_382702938873680_8404392644762927104_o
30708982_382702868873687_7433149845914779648_o
30709986_382702722207035_6222224752140877824_o
30713637_382703035540337_6993185722668679168_o
30724107_382703108873663_8925734565633327104_o
30724523_382702955540345_4105031820557418496_o
30728672_382702975540343_3586965709898383360_o
30729088_382702668873707_4689462258340724736_o
30740064_382703085540332_5719747813693194240_o
30740930_382703502206957_144564583388938240_o
30742095_382703205540320_6684486584651218944_o
30742379_382702848873689_8897858097578508288_o

W takim właśnie przyjemnym klimacie upłynęły nam dwa kolejne dni. Mieliśmy przyjemność spędzić ten czas z Panem wicedyrektorem Piotrem Siwką i Panem Zygmuntem Jakubiakiem – kierownikiem warsztatów, którzy jako delegacja szkolna odwiedzili nas. Pierwszego dnia (we wtorek) udaliśmy się do miejscowej kręgielni. Wraz z naszymi suprervisorami mieliśmy szansę zmierzyć się w sztuce zręczności. Zabawę umiliło nam skosztowanie wyśmienitej lokalnej pizzy. Następnego dnia spotkaliśmy się z uczniami z Zespołu Szkół Savaria. Zorganizowali oni dla nas wiele ciekawych konkursów sportowych, takich jak: strzelanie z wiatrówki, piłka nożna, koszykówka, sztafeta z przeszkodami, dart i ping pong. Jedną z głównych konkurencji było przeciąganie liny, w której po zaciętej walce udało nam się zwyciężyć. W pozostałych konkurencjach rywalizacja była bardzo wyrównana. Obie strony dawały z siebie wszystko. Ostatnim eventem było czytanie tekstów przez nas w języku węgierskim, zaś nasi węgierscy przyjaciele po polsku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ciepłe przyjęcie z ich strony i dziękujemy za dobrą i zdrową rywalizację.

30742482_384523855358255_4736325282162540544_o
30711143_384523952024912_3988286706712313856_o
31081333_384524038691570_4119206599908655104_o
31144135_384524328691541_7221720550236749824_n
31118183_384524415358199_2465888660487143424_n
31068983_384524468691527_6550739683851108352_o
31052125_384524525358188_1939940490270998528_o
30741780_384524578691516_8035364257212137472_o

“Ale to już było…” – wróciliśmy do domu.
Słowami tej piosenki zakończyliśmy naszą wspaniałą węgierską przygodę. Zanim wyruszyliśmy w powrotną podróż do Bydgoszczy zorganizowano dla nas bardzo miłe pożegnanie w firmie iQor. Otrzymaliśmy certyfikaty i upominki. Koordynatorzy i supervisorzy ocenili nasz pobyt w sposób niezwykle pozytywny 🙂 Przygotowaliśmy NIESPODZIANKĘ, o której wkrótce wszystkich poinformujemy. Oczywiście zaprezentowaliśmy ją pracownikom iQor. Byli pod wrażeniem efektu finalnego naszej pracy 🙂 Wzruszeni opuściliśmy naszych węgierskich przyjaciół. Z radością i sentymentem będziemy wspominać te dwa tygodnie spędzone w Szombathely.

31164088_385261241951183_4463182344437628928_o
31131224_385261295284511_6829091398998818816_o

“Elektronicy”na Festiwalu Kultury Węgierskiej w Bydgoszczy. Prezentujemy rezultaty współpracy polsko-węgierskiej.

34719492_406082956535678_8221172084399669248_o
34792638_406083113202329_4424853875899498496_o
34814426_406082969869010_5067691389257515008_o
34864531_406082949869012_8297122310377177088_o
34882899_406083099868997_1113481605906694144_o
34928725_406083119868995_4691268846139473920_o