670 lat bydgoszczy

Znamy wyniki rankingu Perspektyw

W rankingu PERSPEKTYW Elektronik zachował czołową pozycję. W ubiegłorocznej edycji było trzecie miejsce, teraz jest czwarte. To nadal ścisła czołówka kraju i  pierwsza lokata w regionie Najbardziej cieszy nas to, że od sześciu lat nie opuszczamy pierwszej piątki.  Na ten rezultat składają sie cztery składowe: wyniki matur obowiązkowych, wyniki matur dodatkowych, egzaminy zawodowe i sukcesy olimpijczyków. W każdym z tych zakresów był to dla nas dobry rok. Szczególnie dobrze wypadły egzaminy w zawodach: technik informatyk i technik teleinformatyk – 1 miejsce w kraju.   Sukces szkoły jest przede wszystkim sukcesem absolwentów, którzy już opuścili jej mury. Zapracowali na niego w również olimpijczycy jeszcze uczący się. Dwóch z nich: Radosław Brzozowski i Dominik Mały, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i będą jutro na uroczystości wręczenia wyróżnień. Gala odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim. Czekamy na relację.

Wiecej na portalu Perspektywy