670 lat bydgoszczy

Wyniki rekrutacji

Dnia 7 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie szkoły zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych kandydatów do Technikum Elektronicznego.

Zakwalifikowani kandydaci proszeni są o jak najszybsze pobranie skierowania na badania lekarskie.