670 lat bydgoszczy

Uwaga absolwenci – odbiór świadectw i dyplomów

Od 31 sierpnia 2018 r. (piątek) od godziny 14.00 w sekretariacie szkoły absolwenci  mogą odbierać dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zapraszamy z dokumentem tożsamości.