670 lat bydgoszczy

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Nasz multiolimpijczyk uhonorowany

W piątek  16 października  br. w auli dawnej Biblioteki  Uniwersytetu  Warszawskiego  odbyła  się  uroczystość wręczenia  dyplomów  stypendystom  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Do grona wyróżnionych dołączył Radosław Brzozowski, uczeń klasy IV A Technikum Elektronicznego. Chwila dla nas tym bardziej szczególna, że przez kilka ostatnich lat nie mogliśmy poszczycić się takim sukcesem. Dyplomy wręczała osobiście Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Gratulujemy Radkowi i życzymy dalszych sukcesów.