670 lat bydgoszczy

Projekt EduAkcja w Elektroniku

Zapraszamy Was i zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie EduAkcja. Dzięki zajęciom dodatkowym rozwinieci3e swoje zainteresowania i zdobędziecie dodatkowe umiejętności.

W ramach projektu, przez 24 tygodnie, prowadzone będą  zajęcia z różnych dziedzin elektroniki i informatyki. Spis tematów i prowadzących zajęcia znajdzisz w w załączonym pliku. Na szczegółowe pytania dotyczące tematyki zajęć odpowiedzą prowadzący.

Nabór na zajęcia  prowadzony będzie w od 07 września br.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w terminie do dnia 18 września br. w biurze koordynatora /sala 314/ lub drogą elektroniczną pod adres l.lewandowska@zse.bydgoszcz.pl wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego  oraz spełnienie kryteriów formalnych  wg regulaminu rekrutacji.

Listy uczestników zajęć będą wywieszone na tablicy ogłoszeń do dnia 28 września br.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Lista proponowanych zajęć