670 lat bydgoszczy

Obecność na zajęciach w nauczaniu zdalnym

Wychodząc naprzeciw ewentualnym wątpliwościom chcemy uspokoić , że frekwencja na zajęciach odnotowywana jest wyłącznie  w celach informacyjnych.