670 lat bydgoszczy

Nowa (stara) pracownia

Z nowym rokiem zajęcia z przedmiotu Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych przeniosły się do nowej sali 318. W tym miejscu przez ostanie kilkanaście lat mieściła się biblioteka. Skąd zatem w tytule pojawia się słowo stara?

20160105_133259

Już nieliczni nauczyciele pamiętają, że mieściła się tam pracownia teletransmisji. Uczono tam między innymi obsługi urządzeń, które pozwalały na przesyłanie wielu rozmów po jednym łączu. Uwaga! W tamtych czasach można było przesyłać aż 24  połączenia. Dzisiaj tego typu krotności przyjmuje się z rozbawieniem. Technologie rozwinęły się na tyle, że  po jednym łączu światłowodowym można zapewnić transmisję telewizji cyfrowej, internetu i rozmów telefonicznych dla miasta średniej wielkości. Ze względu na coraz większą integrację sieci komputerowych i telefonicznych niedługo w pracowni będą się odbywać także zajęcia z Konfiguracji i pomiarów systemów i sieci transmisyjnych. Historia zatoczyła krąg i w tym samym miejscu będziemy uczyć tego samego ale po nowemu.