670 lat bydgoszczy

Nabór do III edycji praktyk zagranicznych zakończony

Wyłoniono już grupę uczestników, którzy w czasie ferii zimowych odbędą praktykę w węgierskim oddziale firmy IQor.

Listy zakwalifikowanych są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń przed gabinetem kierownika warsztatów, a niebawem pojawią się w zakładce poświęconej projektowi PO WER

Na zdjęciu uczestnicy poprzedniej edycji.