670 lat bydgoszczy

Mocny akcent na zakończenie olimpiad zawodowych…..

Tym razem duże sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W kategorii „POMYSŁ TECHNICZNY” trzecie miejsce w kraju zdobyli: Eryk Grzech, Jarosław Baumgart i Piotr Chodań z klasy IIA za pracę „Mobilny panel fotowoltaiczny śledzący położenie słońca”. Są to najmłodsi w naszej szkole laureaci tegorocznych olimpiad zawodowych.

Praca Marcina Boruckiego z klasy IIIA „Przydomowa biogazownia do ogrzewania domu” zapewniła mu tytuł  finalisty olimpiady w kategorii „POMYSŁ EKOLOGICZNY”. Jest to dla Marcina  drugi tytuł finalisty w tej olimpiadzie.

Michał Czysz z klasy IIIA i Marcel Bury z klasy IIIC zostali finalistami olimpiady w kategorii „POMOC DYDAKTYCZNA” za pracę „Model dydaktyczny protezy dłoni sterowany sygnałami mioelektrycznymi”. W roku ubiegłym Michał był laureatem zawodów okręgowych i uczestnikiem finału olimpiady.

Wyróżnionymi w OITiW opiekował się Pan Jerzy Truszkowski.

Odrobiny szczęścia zabrakło Arturowi Bereitowi i Michałowi Dubieszko z klasy IVC, których praca „Symulator obiektów automatyki”  w kategorii „USPRAWNIENIE SOFTWEROWO-TECHNICZNE  zakwalifikowała się do zawodów centralnych, co jest też znaczącym sukcesem.

Absolwentami opiekował się Pan Wiesław Sempowicz.

Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów !!

Młodych kreatywnych i pomysłowych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji olimpiady.