670 lat bydgoszczy

EGZAMINY ZAWODOWE

W ostatnich dniach roku szkolnego przeprowadzonych zostanie cała seria egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przystąpi do nich ponad trzystu uczniów. Piątek 17 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły. Dodatkowe  dni wolne dla oddziałow przystępujących do egzaminów podane są poniżej.

EPKwZ_dni_wolne_klas