670 lat bydgoszczy

DYŻURY NAUCZYCIELI

Informujemy, że w czasie przerwy świątecznej wg załączonego harmonogramu będą dyżurować nauczyciele.

Zainteresowani uczniowie mogą przyjść na konsultacje przedmiotowe lub skorzystać z sali gimnastycznej

Harmonogram dyzurow 2015 12 27