670 lat bydgoszczy

Wyniki XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej rozstrzygnięta:

Adam Stacherski uzyskał tytuł laureata, zaś

Tomasz Siuchniński i Piotr Chodań uzyskali tytuł finalisty,

tym samym zostali zwolnieni z pisemnego egzaminu zawodowego i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia dowolnej uczelni technicznej w kraju bez postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowo na Adama, za uzyskanie tytułu laureata, czekają nagrody rzeczowe.

Gratulacje!