670 lat bydgoszczy

Sukces teleinformatyków w Euroelektrze

W jubileuszowej XX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra Natan Orzechowski z klasy IVd i Kacper Kontny z klasy IVe znaleźli się w grupie 14 najlepszych teleinformatyków w kraju /w tej kategorii startowało ok. 600 osób/. Natan z wyróżnieniem został laureatem, a Kacper finalistą olimpiady.

Profity w postaci zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w swojej kwalifikacji, wybór dowolnej uczelni technicznej, nagrody materialne i oczywiście ogromna satysfakcja są ich udziałem.

Gratulujemy serdecznie !!!