670 lat bydgoszczy

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas I. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty i wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Nowy harmonogram znajduje się na stronie szkoły w zakładce “Zasady rekrutacji“.