670 lat bydgoszczy

Projekt EduAkcja w technikach

Ważne dla uczestników projektu!

Zapraszamy uczniów klas czwartych do wzięcia udziału w KURSIE „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” z egzaminem uprawniającym do obsługi urządzeń elektronicznych do 1kV.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia będą prowadzone przez przedstawicieli bydgoskiego oddziału SEP od połowy października, w poniedziałki w  godzinach 15.30 – 18.05.

Kurs obejmuje 40 godzin. Egzamin będzie przeprowadzony w lutym 2018r. w oddziale SEP.

Nabór na zajęcia  prowadzony będzie w od 26 września br.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w terminie do dnia  3 października br. w biurze koordynatora /sala 314/ lub drogą elektroniczną na adres l.lewandowska@zse.bydgoszcz.pl wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego  oraz spełnienie kryteriów formalnych  wg regulaminu rekrutacji, których oceny dokona komisja rekrutacyjna.

Listy uczestników zajęć będą wywieszone na tablicy ogłoszeń do 6 października br.