670 lat bydgoszczy

Projekt EduAkcja w technikach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie.

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będą przez 24 tygodnie wymienione poniżej zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Na szczegółowe pytania dotyczące tematyki zajęć odpowiedzą prowadzący zajęcia.

Nabór na zajęcia prowadzony będzie w od 20 września br.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w terminie do dnia 28 września br. w biurze koordynatora /sala 314/ lub drogą elektroniczną na adres l.lewandowska@zse.bydgoszcz.pl wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz spełnienie kryteriów formalnych wg regulaminu rekrutacji, których oceny dokona komisja rekrutacyjna.

Listy uczestników zajęć będą wywieszone na tablicy ogłoszeń do dnia 1 października br.

 Kliknij, by zobaczyć tabelę z ofertą zajęć

Tu pobierzesz formularz zgłoszeniowy

Przechwytywanie