670 lat bydgoszczy

Odbiór świadectw dojrzałości

W dniach 11-12-13 sierpnia 2020r. w godz. 9.00-14.30 można odbierać, świadectwa dojrzałości i ich aneksy oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

 

Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Proszę pamiętać o obowiązkowej dezynfekcji rąk w wejściu do szkoły, założeniu na twarz maseczki oraz zabraniu własnego długopisu.

 

Ponadto, 11 sierpnia 2020 roku od godz. 8.00 zostanie uruchomiony serwis ucznia na stronie OKE, gdzie można sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych online.

Jak online sprawdzić wyniki maturalne?
1. Otwórz stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE): www.oke.gda.pl.
2. Wybierz zakładkę SERWIS OKE.
3. Po kliknięciu w zakładkę SERWIS OKE wybierz link DLA UCZNIÓW.
4. Wpisz identyfikator i hasło. Identyfikator to PESEL maturzysty. Indywidualne hasło zostanie przesłane maturzystom poprzez e-dziennik / pocztę elektroniczną.
5. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi maturzysty. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów maturalnych.