670 lat bydgoszczy

Nasz absolwent wyróżniony !

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich co roku nagradza uczniów i absolwentów techników, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i zdobywają laury na olimpiadach i konkursach ogólnopolskich. W tym roku najlepszy wśród młodych elektroników okazała się Piotr Chodań – absolwent naszej szkoły. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów. Piotr był laureatem XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W minionym roku szkolnym roku nasi uczniowie osiągnęli 13 tytułów laureatów i 5 tytułów finalistów w 5 olimpiadach przedmiotowych.