670 lat bydgoszczy

Jak by nie było to zawsze jest nagle….

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 2 października 2017 r. odszedł z naszego grona mgr inż.  Krzysztof Rydzewski .

Pan Krzysztof Rydzewski w 1973 r. ukończył Technikum Elektroniczno – Elektryczne w Bydgoszczy, następnie studia inżynierskie na Akademii Techniczno – Rolniczej na wydziale Elektronika i Telekomunikacja oraz studia magisterskie na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Od 25 lat pracował w ZSE jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

W Jego osobie straciliśmy przede wszystkim wyjątkowego Człowieka, dobrego Nauczyciela i wspaniałego Kolegę.

Panie Profesorze,

Krzysiu,

Na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci