670 lat bydgoszczy

Akcja strajkowa nauczycieli

Spotkanie z dyrektorem uczniów klas czwartych

Z powodu strajku nauczycieli zebrania śródokresowe dla rodziców odbędą się w innym terminie.

Drodzy Absolwenci. Pomimo strajku, uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 26 kwietnia w kinoteatrze na ul. Dwernickiego. Proszę o przybycie na godz.8.30 i zajęcie wskazanych miejsc.

Matury odbędą się w szkole zgodnie z harmonogramem.

z życzeniami powodzenia:

                                                Roman Wojciechowski