670 lat bydgoszczy

101. rocznica odzyskania niepodległości

To dobry powód, by śpiewać dla ojczyzny. Dzisiaj na dużej przerwie wszyscy zgromadzeni na holu 1 piętra – uczniowie, nauczyciele, dyrekcja – przy akompaniamencie orkiestry śpiewali pieśni patriotyczne. Klasy wojskowe w mundurach, pozostali uczniowie odświętnie ubrani.

Punktualnie o 11:11 wszyscy uczniowie w salach odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego.